ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ https://sis-portal.uom.gr/


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 

Αίτηση

Για την έκδοση βεβαίωσης φοίτησης, αναλυτικής βαθμολογίας κ.ά  ο φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση στην εφαρμογή του φοιτητολογίου “https://sis-portal.uom.gr/ (επιλέγετε στην αρχική σελίδα από το μενού  την καρτέλα Πιστοποιητικά βλ. 1η εικόνα) στη συνέχεια πάτατε στο κουμπί αίτημα πιστοποιητικού και επιλέγετε το είδος του πιστοποιητικού από το μενου που κατεβαίνει στο πλαίσιο δημιουργίας αιτήματος πιστοποιητικού (βλ. 2η εικόνα).

Εφόσον προορίζεται για στρατολογική χρήση, παρακαλουμε σημειώστε το στο Σχόλιο.

 

Παραλαβή πιστοποιητικού

Από το φοιτητολόγιο  https://sis-portal.uom.gr/ ο φοιτητής/τρια  «κατεβάζει»  το αρχείο με το πιστοποιητικό  που θα εκδόσει-αναρτήσει η Γραμματεία.Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font