Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Research Analysis Identifier SystEm - 101058479 - RAISE - HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01"


Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Research Analysis Identifier SystEm - 101058479 - RAISE - HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01”, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font