Ανοικτή εκδήλωση με θέμα “Ανάπτυξη συνεργασιών για δράση κι ευαισθητοποίηση για το κλίμα: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”


Ανοικτή εκδήλωση με θέμα “Ανάπτυξη συνεργασιών για δράση κι ευαισθητοποίηση για το κλίμα: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”

Η Web2Learn, εταίρος στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο GreenVETers (Embedding "citizen deliberation" and "deliberative democracy" for sustainable development into the official VET curricula) σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνουν την ανοικτή εκδήλωση με θέμα “Ανάπτυξη συνεργασιών για δράση κι ευαισθητοποίηση για το κλίμα: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”, στις 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10.00-14.00 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Σύντομη περιγραφή

Η κλιματική αλλαγή έχει θέσει πρωτοφανείς προκλήσεις στις κοινωνίες παγκοσμίως. Αντιμέτωποι με την επιδείνωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, οι πολίτες αναζητούν τρόπους μετριασμού της κρίσης, αναπτύσσοντας έτσι διάφορες μορφές δράσης για το κλίμα, από εκστρατείες ευαισθητοποίησης μέχρι διαδηλώσεις και δημόσιες συζητήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι ερευνητές και οι ειδικοί καλούνται να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν το αίτημα των πολιτών για περισσότερη συμμετοχή, ευαισθητοποίηση και δράση για την αντιμετώπιση των κλιματικών αδικιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Εν μέσω αυτών των πολύπλοκων και επειγουσών κοινωνικών συνθηκών, ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην κλιματική κρίση; Πώς μπορούν να μετατραπούν από απλούς κόμβους γνώσης σε υποστηρικτές της δράσης για το κλίμα; Ποιες συνέργειες πρέπει να δημιουργηθούν με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς;

Το εργαστήριο με θέμα "Ανάπτυξη συνεργασιών για δράση κι ευαισθητοποίηση για το κλίμα: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” υιοθετεί μια διατομεακή προσέγγιση στη δράση για το κλίμα στον τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος της εκδήλωσης είναι να εμπλουτίσει τον διάλογο μεταξύ των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων, δηλαδή των σχολείων, των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), σχετικά με το θέμα του ακτιβισμού για το κλίμα και πως αυτός προωθείται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Το έργο GreenVETers

Το Erasmus+ έργο GreenVETers έχει ως στόχο να ενσωματώσει τις δημοκρατικές αρχές της διαβούλευσης των πολιτών (CD), της δέσμευσης και της διαβουλευτικής δημοκρατίας στα μαθήματα των σχολών γεωργίας και μηχανικής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Για να συμμετάσχετε στο εργαστήριο, είναι απαραίτητη η εγγραφή εδώ έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κατερίνα Ζούρου (katerinazourou@gmail.com)

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font