Βραβεύτηκε η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο 1ο Μοντέλο ΝΑΤΟ στη Γερμανία


Βραβεύτηκε η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο 1ο Μοντέλο ΝΑΤΟ στη Γερμανία

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023

Τα θετικότερα σχόλια, επαίνους και ένα βραβείο απέσπασε η τριμελής φοιτητική ομάδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία συμμετείχε στο 1ο Μοντέλο ΝΑΤΟ, που διεξήχθη στη Γερμανία (Model NATO Germany), στις αρχές Δεκεμβρίου. Η συμμετοχή αυτή οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Καθηγητή κ. Δημ. Σκιαδά, υποστηρίχθηκε από το σύνολο των μελών της Συνέλευσης του ιδίου Τμήματος και χρηματοδοτήθηκε με πόρους από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως μια ακόμη δράση εξωστρέφειας και ανάδειξης της αριστείας της ακαδημαϊκής δράσης του Πανεπιστημίου.

Η ομάδα, αποτελούμενη από τον  Άρη Αιγυπτιάδη, και τις Κωνσταντίνα Νίκου και Όλγα Ροδάτου, απέσπασαν το βραβείο στη δυσκολότερη επιτροπή του συνεδρίου, αυτή του του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (North Atlantic Council).

Επιπλέον έλαβαν ιδιαίτερα ευμενή σχόλια από την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από τα μέλη των Προεδρείων, για την ικανότητα και τον ρεαλισμό κατά τη διάρκεια συγγραφής του Επίσημου Ανακοινωθέντος του ΝΑΤΟ (Communiqué), την άριστη γνώση των κανόνων διαδικασίας, της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που εκπροσωπούσαν (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) και της γενικότερης πολιτικής του ΝΑΤΟ, καθώς και της διπλωματικής ικανότητας στην αντιμετώπιση των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Όπως επισημαίνει ο Άρης Αιγυπτιάδης, «Όλα τα μέλη της ομάδας μας είμαστε πολύ υπερήφανα για το γεγονός ότι οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, φροντίσαμε να προωθήσουμε τόσο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όσο και το ThessISMUN και θεωρούμε ότι αποδείξαμε το υψηλό επίπεδο γνώσης που μας προσφέρει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών».

Ο καθηγητής κ. Σκιαδάς σημείωσε ότι «Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με διαχρονικό στόχο τη διεθνή εξωστρέφεια του και την αριστεία του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται σε αυτό, συνεχίζει να σημειώνει επιτυχίες σε διαγωνιστικές διαδικασίες προσομοίωσης διεθνών οργανισμών και δράσεων. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τις επιτυχίες των φοιτητών μας, που έτσι δικαιώνουν και τις δικές μας προσπάθειες.»

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font