Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (εξ αποστάσεως) - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.  Πώς πραγματοποιούνται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2.  Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δικαιούστε 3 απουσίες σε κάθε μάθημα.

3. Ποιες μέρες πραγματοποιούνται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευές 16.00-21.00, Σάββατα 9.00-15.00. Στο πρώτο εξάμηνο έχετε 5 μαθήματα, συνεπώς, θα προστεθεί ακόμα μία καθημερινή (Τρίτες 18.00-21.00)

4. Πώς γίνεται η αποπληρωμή των διδάκτρων;

Η αποπληρωμή των διδάκτρων (3.000 ευρώ) γίνεται σε τρεις ισομερείς δόσεις των 1.000 ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου. Εάν υπάρχει δυσκολία, το ποσό των 1.000 ευρώ μπορεί να χωριστεί σε μικρότερες δόσεις μέσα στο εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι με τη λήξη του εξαμήνου να μην υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις.

5.  Πώς ξέρω αν δικαιούμαι απαλλαγή από τα δίδακτρα;

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Για να διεκδικήσετε απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις που αναγράφονται εδώ:

https://www.uom.gr/leadekp/dikaioyxoi-apallaghs-apo-ta-telh-foithshs

Οι αιτήσεις γίνονται μετά την ανακοίνωση επιτυχόντων/επιλαχόντων.

6. Πότε ξεκινάνε τα μαθήματα;

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τέλη Μαρτίου. 

7. Πώς πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μαθημάτων;

Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται είτε με απαλλακτική εργασία, είτε με εξ αποστάσεως εξετάσεις, ειτε με συνδυασμό των δύο. 

8. Χορηγεί το ΠΜΣ παιδαγωγική επάρκεια;

Το ΠΜΣ χορηγεί παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 

9. Εάν έχω πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ ή πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων/συνεδρίων, να τα καταθέσω;

Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης συνεδρίων (όχι παρουσίασης) δεν μοριοδοτούνται. Εάν έχετε κάποια προφορική παρουσίαση σε συνέδριο ή κάποια δημοσίευση σε περιοδικό θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα αποδεικτικά στην αίτησή σας. 

10. Εάν έχω εκπονήσει διπλωματική εργασία πρέπει να την συμπεριλάβω στην αίτηση;

Ναι, η διπλωματική εργασία είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μορφή pdf στο email που θα αποστείλετε. 

11. Πότε θα λάβω τον αριθμό πρωτοκόλλου για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης;

Θα λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου μετά την αποστολή τής αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εντός 3-5 εργάσιμων ημερών 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font