Ενημερωμένο πρόγραμμα εξετάσεων


Στο ανακοινωμένο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος πραγματοποιήθηκαν κάποιες μετακινήσεις μαθημάτων (κυρίως αλλαγές ώρας), ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις με άλλα μαθήματα. Σε κάθε αλλαγή ημέρας/ώρας μαθήματος στέλνεται ειδοποίηση (email) σε όσους/ες έχουν υποβάλλει μέχρι εκείνη τη στιγμή δήλωση πρόθεσης συμμετοχής.

Παρακαλείστε να κοιτάτε την τελευταία έκδοση του ανακοινωμένου προγράμματος εξετάσεων στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος:

https://www.uom.gr/dai

Παρακαλείστε επίσης να υποβάλλετε εγκαίρως (όσο πιο νωρίς γίνεται) τις δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που υπάρχουν (πλέον) μόνο εντός του ανακοινωμένου προγράμματος εξετάσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font