Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την εκλογή των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Επισυνάπτεται, το σχετικό αρχείο pdf της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font