Ενημέρωση της Πρυτανείας για τη Διεξαγωγή των Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου


Ενημέρωση της Πρυτανείας για τη Διεξαγωγή των Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου

Ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ότι λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης του Πανεπιστημίου, τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου σε προπτυχιακό επίπεδο, από τις 4/3 και όσο διαρκεί η κατάληψη, θα διεξάγονται μέσω Τηλεκπαίδευσης. Ομοίως, εξ αποστάσεως θα διεξάγονται και τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Τμήματος ΜΕΤ, ισχύουν οι ρυθμίσεις που αποφάσισε η Συνέλευση του Τμήματος (17η Συνέλευση/01-03-2024).

Για τον συντονισμό των διαλέξεων και τις όποιες τεχνικές λεπτομέρειες, η επικοινωνία θα γίνεται με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (e-mail: help@uom.grτηλ. 2310 891.800, -804, -856 και μέσω jabber).

 

Από την Πρυτανεία

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font