ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (τρέχοντος εξαμήνου και οφειλομένων) του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2023- 2024 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://sis-portal.uom.gr από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024 έως και την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 μεσημβρινή. 

Δηλώνονται ΜΟΝΟ τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων. Αν δεν δηλωθεί κάποιο μάθημα, τότε ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξεταστικές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024.

Οι επί πτυχίω φοιτητές που οφείλουν μόνο μαθήματα χειμερινών εξαμήνων θα πρέπει να στείλουν κενή δήλωση, ώστε να ανανεωθεί η  εγγραφή τους στο τρέχον εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές αντιμετωπίσουν πρόβλημα στη δήλωσή τους με μαθήματα που έχουν καταργηθεί, έχουν αλλάξει ονομασία ή κωδικό, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αλλαγές μαθημάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν  από σήμερα Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 μέχρι και Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή. 

Για οποιαδήποτε αλλαγή μαθήματος , πριν κάνετε τη δήλωσή σας, θα πρέπει να απευθύνεστε πρώτα στη Γραμματεία. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με την επιλογή Διπλωματικής εργασίας έχετε δικαίωμα απαλλαγής από δύο μαθήματα του Ζ΄ ή/και του Η΄ εξαμήνο

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, απευθυνθείτε στη Γραμματεία. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 

  • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής  είναι τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα
  • Οι φοιτητές από το 2ο έτος φοίτησης και μετά έχουν τη δυνατότητα –εφόσον το επιθυμούν- να επιλέξουν μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα. Φοιτητής/τρια του Α' έτους δεν μπορεί να επιλέξει μάθημα άλλου Τμήματος.
  • Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ελεύθερης επιλογής σε όλη τη διάρκεια σπουδών είναι δύο.
  • Προσοχή!! Τα μαθήματα των άλλων Τμημάτων πιστώνονται με τις μονάδες ECTS που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος. 

 Παρακαλούμε εκτυπώνετε τις δηλώσεις σας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font