ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για δοκιμαστικό μάθημα Κρουστών στα πλαίσια διαδικασίας κρίσης για θέση ΔΕΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για δοκιμαστικό μάθημα Κρουστών στα πλαίσια διαδικασίας κρίσης για θέση ΔΕΠ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font