ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθ. 5/12.03.2024 έκτακτη συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων αποφασίστηκε η παράταση των δηλώσεων μαθημάτων εαρινών εξαμήνων το διάστημα από

Δευτέρα 1-4-2024 έως και Δευτέρα 8-4-2024

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσω της διαδικτυακής πύλης φοιτητολογίου https://sis-portal.uom.gr

Προσοχή:
Εξετάζεστε μόνο στα μαθήματα που έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε δήλωση μαθήματος, δεν μπορείτε να εξεταστείτε στο εν λόγω μάθημα. Μετά την λήξη και της παράτασης δεν θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα εκπρόθεσμης δήλωσης εκτός και αν αφορά σε τεχνικά κωλύματα που αποδεικνύονται από το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής και σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας κατά την περίοδο δηλώσεων. Αιτήσεις φοιτητών/τριών για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων γίνονται δεκτές έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Δ.Ε. (email: kosmiteia.ede@uom.edu.gr).

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών εαρινού εξαμήνου 2023-2024 παρακαλούμε όπως ανατρέξετε: https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/6016/19959-programma-spoudon-lxr-ear-2023-2024.pdf, επίσης για αλλαγές μαθημάτων, αντικαταστάσεις https://www.uom.gr/fin/proptyxiakes-spoydes.

Αναλυτικές πληροφορίες έχουν σταλεί στο φοιτητικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font