Ανακοίνωση Ορκωμοσίας ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Μαϊος 2024)


 

Η επόμενη Ορκωμόσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας των ανακηρυχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Μαϊου 2024 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font