Προκηρύξεις για εκλογή εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ.


Στον παρακάτω σύνδεμο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκ των μελών 1.του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 2. Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 3. του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετεί στην Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για διετή θητεία από 01-09-2024 έως και 31-08-2025

 

https://www.uom.gr/sssha/eklogh-ekprosopon-sthn-kosmhteia

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font