ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font