2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Δίκαιο και Πληροφορική»


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τμήμα Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Διερευνώντας τις πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης
Οι τεχνολογίες αιχμής ως νομοθετική πρόκληση

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font