Γραφείο Διασύνδεσης: Βιωματικό σεμινάριο (CMS.3h) "Δεξιότητες Ηγεσίας (Leadership Skills)"


Γραφείο Διασύνδεσης: Βιωματικό σεμινάριο (CMS.3h)

Ημερομηνία Έναρξης
2024-05-21 15:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-05-21 18:00:00

Στο παρόν σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας (ατόμων και έργων/projects) και θα συζητηθούν οι ενέργειες που προτείνονται για την ανάπτυξή τους


Ειδικότερα θα αναλυθούν οι ακόλουθες θεματικές:
  • Ηγέτης: γεννιέσαι ή γίνεσαι
  • Βασικές δεξιότητες ηγεσίας
  • Ηγέτης VS Μάνατζερ
  • Προσωπικό πλάνο ανάπτυξης/ενίσχυσης δεξιοτήτων ηγεσίας
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόνων - Απαιτείται εγγραφή 
............................................................................................................

Το σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font