Γραφείο Διασύνδεσης: Βιωματικό Σεμινάριο(CMS.3c) "Elevator Pitch & Presentation Skills"


Γραφείο Διασύνδεσης: Βιωματικό Σεμινάριο(CMS.3c)

Ημερομηνία Έναρξης
2024-06-11 12:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-06-11 15:00:00

Στο παρόν σεμινάριο θα παρουσιαστούν τεχνικές αυτο-παρουσίασης και παρουσίασης θεμάτων σε ομιλίες/εισηγήσεις


Ειδικότερα θα αναλυθούν οι ακόλουθες θεματικές:
  • Elevator pitch (λίγα λόγια και σταράτα)
  • Τεχνικές και εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων - Απαιτείται εγγραφή 
............................................................................................................

Το σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font