Τριήμερο Mutliplier Event - Work Shadowing στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Beat Burnout φοιτητριών ΣΤ΄εξαμήνου της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης στην OECON GROUP!


Τριήμερο Mutliplier Event - Work Shadowing στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Beat Burnout φοιτητριών  ΣΤ΄εξαμήνου της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης στην OECON GROUP!

Με αφορμή το ευρωπαϊκό έργο Beat Burnout υλοποιήθηκε, τέλη Απριλίου, το 3ήμερο Multiplier Event-Work Shadowing στα πλαίσια προετοιμασίας των φοιτητών του ΣΤ’ εξαμήνου του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,   ως προετοιμασία για την επιλογή τομέα στο απαιτούμενο μάθημα του τελευταίου έτους "Πρακτικές ασκήσεις" με πρωτοβουλία της κας Κιορπελιδου Αθηνάς, αποσπασμένης εκπαιδευτικού ,η οποία ήρθε σε επαφή με την εταιρεία μας.    Οι φοιτήτριες, με αφορμή την επίσκεψη τους στα γραφεία της Smart Umbrella Management Solutions, είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κλάδο των προγραμμάτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, παρακολουθώντας μια ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό έργο Beat Burnout (που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης), το οποίο υλοποιείται, μεταξύ άλλων, από το Business Innovation Hub της OECON GROUP, της Smart Umbrella Management Solutions. Οι φοιτήτριες ενημερώθηκαν για το έργο, την κοινοπραξία που το απαρτίζει, τους στόχους του, καθώς και ορισμένα από τα αποτελέσματα αυτού (π.χ. μελέτες και εκπαιδευτικό υλικό). 

  Το έργο Beat Burnout στοχεύει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, εστιάζοντας σε μία βασική πτυχή του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, που δυνητικά οδηγεί τις γυναίκες σε αποκλεισμό, αυτήν της εργασιακής εξουθένωσης, ως αποτελέσματος των εξελισσόμενων εργασιακών ρυθμών της εξ αποστάσεως εργασίας. Το έργο εστιάζει σε αυτήν την πτυχή λόγω των πολυδιάστατων ρόλων που συνήθως καλούνται οι γυναίκες εργαζόμενες να αναλάβουν όταν εργάζονται εξ αποστάσεως, όπως για παράδειγμα ο ρόλος της «εργαζόμενης μητέρας», ένας διττός ρόλος που, σύμφωνα και με έρευνες του έργου αναφορικά και με τον σχετικό αντίκτυπο μετά την πανδημία της COVID-19 και την επιβολή της εξ αποστάσεως εργασίας, συχνά είχε ως αποτέλεσμα την εξουθένωση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν περαιτέρω σχετικά με το ζήτημα που αφορά το έργο, καθώς επίσης να θέσουν και   ερωτήματα περισσότερο σχετικά με την ίδια τη διαχείριση του έργου εκ μέρους της SMART UMBRELLA και τον ρόλο των project managers στην υλοποίηση αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων έργων  
  Για να μάθετε περισσότερα για το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του: https://beatburnout.eu/ 
Social Media Beat Burnout:
 
Λήψη Αρχείων / Downloads
Eikona

Eikona

Eikona

Eikona

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font