Βιωματικό σεμινάριο Γραφείου Διασύνδεσης (CMS.3f): Διαπολιτισμική δεξιότητα στον εργασιακό χώρο»


Βιωματικό σεμινάριο Γραφείου Διασύνδεσης (CMS.3f): Διαπολιτισμική δεξιότητα στον εργασιακό χώρο»

Ημερομηνία Έναρξης
2024-05-28 13:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-05-28 15:00:00

Βιωματικό Σεμινάριο του Γραφείου Διασύνδεσης με τίτλο: «CMS.3f: Διαπολιτισμική
δεξιότητα στον εργασιακό χώρο» την Τρίτη 28 Μαϊου 2024 (12:00 – 15:00)
στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος Όροφος, Κτήριο Γ, Απέναντι από το Κέντρο Υπολογιστών).

Με το παρόν βιωματικό σεμινάριο επιχειρείται η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης καθώς το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
επιβάλει την κατοχή δεξιοτήτων διαπολιτισμικής αντίληψης και ευαισθησίας.

Θα μάθουμε να διακρίνουμε και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο με στόχο την εργασία, την κινητικότητα και την εξέλιξη.

Δηλώσεις συμμετοχής: Βιωματικό Σεμινάριο (CMS.3f): Διαπολιτισμική δεξιότητα στον εργασιακό χώρο" - Τίτλος Ιστοχώρου (uom.gr)


Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη
Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)" το οποίο
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font