ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το Αρ. Πρωτ: Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 25498 / 08-05-2024.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font