Αρχίζει την Παρασκευή το 2ο Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας 2024


Αρχίζει την Παρασκευή το 2ο Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας 2024

Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, Συνόρων και Κοινωνικού Φύλου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνδιοργανώνει μαζί με τον Σύλλογο Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας, τον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (Ethnofest) και το TwixtLab, το 2ο Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας 2024 με τίτλο: «Ανθρωπολογία, Εθνογραφία σε/για αβέβαιους καιρούς».

Το Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου θα αρχίσουν την Παρασκευή 24 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024, θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της Παλ. Φιλοσοφικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ισλαχανέ. Παράλληλα με το Συνέδριο θα γίνουν Εργαστήρια, προβολές εθνογραφικών ταινιών και θα παρουσιαστούν εκδόσεις σχετικές με την Κοινωνική Ανθρωπολογία.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, «το Συνέδριο επικεντρώνεται στην αβεβαιότητα των καιρών μας σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Η ανθρωπολογική κριτική ματιά μπορεί να γίνει διεισδυτική συμβάλλοντας ουσιαστικά αναδεικνύοντας τα κοινωνικά προβλήματα, ψηλαφώντας τις π(λ)ηγές τους και τα αποτελέσματα που φέρουν. Το συνέδριο προσκαλεί όσες και όσους εργάζονται και συνεργάζονται με τους τρόπους της ανθρωπολογικής σκέψης και της εθνογραφικής μεθόδου να συμμετάσχουν σε αυτή την κριτική διερεύνηση της αβεβαιότητας και της πολλαπλότητάς της. Με ποιους τρόπους μπορούμε να την αφουγκραστούμε, να την αναλύσουμε και να την κατανοήσουμε;».

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τους τρόπους συμμετοχής, μπορείτε να επισκέπτεστε το: https://anthroassociation.gr/skae_synedrio/

Το Συνέδριο υποστηρίζεται οικονομικά από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Αφίσα

Αφίσα

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font