4ο Trophy Meet-up για το 2024 στην Θεσσαλονίκη με θέμα "Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο της αγροδιατροφής"


4ο Trophy Meet-up για το 2024 στην Θεσσαλονίκη με θέμα

Το 4ο Trophy Meet-up για το 2024 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Μαΐου, στις 16:45, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α), Α.Π.Θ. Η εκδήλωση, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του εγχειρήματος TrophyΤροφή του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, έχει στόχο να αναδείξει την άμεση σύνδεση του περιβάλλοντος με τον πρωτογενή τομέα και το τρόφιμο. 

Η δράση συνδιοργανώνεται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ΚΕΑΓΡΟ, Technology Transfer Office, Walk A.Π.Θ και υποστηρίζεται από το efood, το envOlve, το ΚΕΜΕΛ και τη Μπύρα Νήσος, ενώ υλοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδρυτικός Δωρητής του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι συμμετέχοντες, φοιτητές/φοιτήτριες, ερευνητές/ερευνήτριες και startups του 4ου Trophy Meet-up θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από εκπροσώπους επιχειρήσεων, που αφορούν τις σύγχρονες προκλήσεις, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα των τροφίμων.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα λάβουν μέρος σε σύντομο εργαστήριο παραγωγής επιχειρηματικών ιδεών, με βάση τις θεματικές που θα συζητηθούν, στο πρώτο μέρος. Θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα project τους, ενώ θα έχουν και ευκαιρίες δικτύωσης. Μετά από ψηφοφορία, θα προκύψει η καλύτερη ομάδα-ιδέα, η οποία θα λάβει συμβουλευτική υποστήριξη για να βελτιώσει και να αναπτύξει περισσότερο την επιχειρηματική της πρόταση. Οι νικήτριες ομάδες που θα προκύψουν από τα TrophyΤροφή Meet-ups σε όλη την Ελλάδα. Θα διαγωνισθούν μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νικήτριας ομάδας στο πλαίσιο του TrophyΤροφή για το 2024.

Τα Trophy Meet-ups, που διοργανώνονται φέτος για τρίτη χρονιά στο πλαίσιο του εγχειρήματος TrophyΤροφή, στοχεύουν στην ανάπτυξη του διαλόγου για την αγροδιατροφική καινοτομία και τεχνολογία στην Ελλάδα. Αναδεικνύουν τις ευκαιρίες, τις τάσεις, τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις προοπτικές του κλάδου της αγροδιατροφής, σε συνεργασία με εταιρίες της αγοράς, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια.  

Περισσότερες πληροφορίες για το 4ο Trophy Meet-up, το πρόγραμμα και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας θα βρείτε εδώ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font