17ος κύκλος Εξ Αποστάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-08-31

acc auditing header

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 17ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing) με την μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο website του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font