ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ-ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Ημερομηνία Έναρξης
2024-05-27 14:07:46

Ημερομηνία Λήξης
2024-06-01 00:00:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων,

το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

και

οι Συντονιστικές Επιτροπές των

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και

στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 

σας προσκαλούν στην τελετή ορκωμοσίας - καθομολόγησης

των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

που θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00

 

στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font