ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ-ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης  Επιχειρήσεων, 

το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και 


οι Συντονιστικές Επιτροπές των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των  Δεδομένων & 

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 


σας προσκαλούν στην τελετή ορκωμοσίας - καθομολόγησης 

των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 


που θα πραγματοποιηθεί τη 

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 


στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font