ΜΟΔΙΠ – Αξιολόγηση μαθημάτων/διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2023/24


Διενεργείται σταδιακά, βάσει της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών σε κάθε τμήμα/ΠΜΣ, η διαδικασία Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2023/24. Βάσει απόφασης της ΜΟΔΙΠ, η αξιολόγηση διεξάγεται ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει έως και την τελευταία ημέρα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Αρχής γενομένης από φέτος, η διαδικασία διαφοροποιείται, καθώς θα χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες του νέου πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ που είναι διασυνδεδεμένο με το νέο Φοιτητολόγιο (UniTron).

Προϋπόθεση για την αξιολόγηση ενός μαθήματος αποτελεί να έχει δηλωθεί για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο και η δήλωση να έχει καταχωριστεί στο φοιτητολόγιο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των απαραίτητων διαπιστευτηρίων.

Η κατανομή των διαπιστευτηρίων για τη σύνδεση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα με τυχαίο τρόπο μέσω σύνδεσης στην Πύλη Φοιτητολογίου (https://sis-portal.uom.gr) και ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Αξιολόγηση» που εντοπίζεται στο κάτω αριστερά τμήμα της σελίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης είναι ανώνυμη, καθώς και ότι οι απόψεις και τα σχόλια των φοιτητ(ρι)ών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font