Ενημερωτική Ημερίδα UNIWACRIS


Ενημερωτική Ημερίδα UNIWACRIS

Ημερομηνία Έναρξης
2024-06-06 10:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-06-06 20:00:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)  και το Τμήμα  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σας προσκαλούν σε ημερίδα με τίτλο: «Υπηρεσία καταγραφής της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – UNIWACRIS», την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, στο Συνεδριακό Κέντρο «Περικλής Λύτρας», στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. 

Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει  την ακαδημαϊκή κοινότητα για την αξία της καταγραφής και αξιολόγησης της ερευνητικής δραστηριότητας.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν  ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας και ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΔΙΠΑΕ), Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα συμμετέχει στην ημερίδα με παρουσίαση με τίτλο "Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας - RUOMO plus", την οποία θα επιμεληθούν ο κ. Κώστας Ζωντανός και η κα. Φωτεινή Πολυμεράκη, βιβλιοθηκονόμοι της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας  επισυνάπτεται και σε μορφή pdf.

 

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://www.youtube.com/live/Y-dePGs6zqo 

 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font