ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ για το έργο Erasmus+ Back2Basics_Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ για το έργο Erasmus+ Back2Basics_Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

Ημερομηνία Έναρξης
2024-06-07 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-06-30 00:00:00