Διάλεξη Αμερικανίδας Καθηγήτριας κας Laura Koenig απο το Adelphi University


Διάλεξη Αμερικανίδας Καθηγήτριας κας Laura Koenig απο το Adelphi University

Ημερομηνία Έναρξης
2024-06-11 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-06-16 00:00:00

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας σας προσκαλεί στη διάλεξη

της Αμερικανίδας Καθηγήτριας του Adelphi University, κας Laura Koenig,

με τίτλο Clinical and Research Tools in Speech Production,

που θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 και ώρα 09.00 στο

Αμφιθέατρο 13 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τη διάλεξη είναι ευπρόσδεκτες/οι να παρακολουθήσουν οι φοιτήτριες/ές και απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font