Ερευνητική χορηγία στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Λευκωσίας από το Ίδρυμα SUI για την ενίσχυση της κατανόησης του blockchain


Ερευνητική χορηγία στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Λευκωσίας από το Ίδρυμα SUI για την ενίσχυση της κατανόησης του blockchain

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) επιβραβεύτηκαν με ερευνητική χορηγία από το Ίδρυμα SUI (https://sui.io/) μέσω του προγράμματος Sui Academic Research Awards (SARAs).

Το έργο, με τίτλο «COMET: Συγκριτικές Μετρικές και Πλαίσιο για τη Μετάβαση στη Sui Move», θα στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης της τεχνολογίας blockchain, εξετάζοντας τις γλώσσες προγραμματισμού έξυπνων συμβολαίων της Solidity και της Sui Move που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα blockchain Ethereum και Sui αντίστοιχα.

Το έργο θα επικεντρωθεί στα εξής:

  • Συγκριτική Ανάλυση: Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού.
  • Ανάπτυξη Πλαισίου - Framework: Δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη των προγραμματιστών στη χρήση νέων τεχνολογιών blockchain.
  • Διάδοση Γνώσης: Διαμοιρασμός των ερευνητικών ευρημάτων με την ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα.

Το ερευνητικό αυτό έργο θα υποστηρίζει την αποστολή του Ιδρύματος SUI, για την ανάπτυξη ασφαλών αποκεντρωμένων εφαρμογών web3 και στοχεύει στην αύξηση της ενασχόλησης προγραμματιστών και ερευνητών με τις νέες αυτές τεχνολογίες.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το έργο με το Ίδρυμα SUI και σκοπεύουμε να συνεισφέρουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες προς την εξέλιξη της τεχνολογίας blockchain του δικτύου Sui», δήλωσε ο Δρ. Λεωνίδας Κατελάρης, Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Κατανεμημένων Καθολικών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (DLRC-UNIC), ενώ ο Καθηγητής Χρήστος Κ. Γεωργιάδης από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχολίασε: «Η έρευνά μας θα ευθυγραμμιστεί με την αποστολή της υποστήριξης της τεχνολογίας web3 όσον αφορά τη δημιουργία ασφαλών εφαρμογών, ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνουμε περισσότερους προγραμματιστές να ασχοληθούν με το οικοσύστημα του blockchain».

Η ομάδα που θα συμμετάσχει από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο έργο, το οποίο αποσκοπεί στην εμβάθυνση της κατανόησης της τεχνολογίας blockchain, τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από την κοινότητα των προγραμματιστών, αποτελείται από τον Καθηγητή Χρήστο Κ. Γεωργιάδη και τον υποψήφιο Διδάκτορα, Αντώνιο Γιατζή.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font