Ανακοίνωση Προκηρύξεων για τα ακ. έτη 2024-2028 και 2024-2026, για Μέλη Σ.Ε.Π. σε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. ετήσιας και εξαμηνιαίας διάρθρωσης


Ανακοίνωση Προκηρύξεων για τα ακ. έτη 2024-2028 και 2024-2026, για Μέλη Σ.Ε.Π. σε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. ετήσιας και εξαμηνιαίας διάρθρωσης

Περίληψη Προκηρύξεων για τα ακ. έτη 2024-2028 (PRETH, ΠΣΑ, ΚΦΕ62, ΕΑΨ54) και 2024-2026 (ΣΟΚ1, ΣΟΚ2), για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) Προγραμμάτων Σπουδών ετήσιας και εξαμηνιαίας διάρθρωσης.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font