ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στον ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ της ΚΑΕΤ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αποτελεσμάτων των Εκλογικών διαδικασιών για εκπροσώπους των μελών ΕΕΠ (Τρίτη 18/06/2024), ΕΔΙΠ (Δευτέρα 17/06/2024) και ΕΤΕΠ (Τετάρτη 19/6/2024) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.


Ύστερα από την περαίωση των σχετικών διαδικασιών και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν εξάγει οι Κ.Ε.Ε. και το Ο.Δ.Ε. από το σύστημα ΖΕΥΣ και τα οποία κατατέθηκαν στην Γραμματεία της Σχολής, έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 οι ακόλουθοι και ως εξής:


ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΕΤ


1.Εκπρόσωποι των ΕΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


-Λάιος Αθανάσιος, μέλος ΕΕΠ του τΜΕΤ, ως τακτικό μέλος.


-Νηστικάκης Μιχαήλ, μέλος ΕΕΠ του τΜΕΤ, ως αναπληρωματικό μέλος.


2.Εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


-Κόνιαρη Δήμητρα, μέλος ΕΔΙΠ του τΜΕΤ, ως τακτικό μέλος*


3.Εκπρόσωπος των ΕΤΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


-Χατζηπαναγιώτου Γεσθημανή, μέλος ΕΤΕΠ του τμ.ΔΕΣ, ως τακτικό
μέλος*


* Δεν εκλέχθηκαν αναπληρωματικά μέλη λόγω έλλειψης υποψηφίων.


Εκ της Γραμματείας
της Σχολής ΚΑΕΤ

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font