Έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη _ Ανακοίνωση-Πρόσκληση ακαδημαϊκού έτους 2024-2025


Έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη _ Ανακοίνωση-Πρόσκληση ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 30ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)».

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/υποψήφιες μεταπτυχιακές φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. https://maecon.uom.gr/new/ μέσω της αίτησης φόρμας, το αργότερο μέχρι και τις 31/08/2024.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font