Έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά _ Ανακοίνωση-Πρόσκληση ακαδημαϊκού έτους 2024-2025


Έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά _ Ανακοίνωση-Πρόσκληση ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» υπό τον νέο τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Master in Applied Economics and Finance)».

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/υποψήφιες μεταπτυχιακές φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση του Π.Μ.Σ. https://mae.uom.gr/new/ μέσω της αίτησης φόρμας, το αργότερο μέχρι και τις 31/08/2024.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font