Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η EY Ελλάδος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η EY Ελλάδος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024

Το πρώτο βήμα για την έναρξη εφαρμογής ενός σημαντικού αριθμού κοινών δράσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της EY Ελλάδος έγινε προχθές Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024, με την υπογραφή στην Αίθουσα της Συγκλήτου, μνημονίου συνεργασίας πενταετούς διάρκειας ανάμεσα στους δύο φορείς.

Τόσο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, οι οποίοι υπέγραψαν το μνημόνιο, επισήμαναν ότι αποτελεί εφαλτήριο για τη διαμόρφωση ενός εποικοδομητικού κύκλου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων, ενισχύοντας τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν, μέσω του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας, να συντονίσουν τις προσπάθειες τους και να επιδιώξουν κοινές πρωτοβουλίες σε μια σειρά από τομείς, που αφορούν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και φοιτήτριες, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Στην εκδήλωση για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, παρέστησαν από την πλευρά της EY Ελλάδος, η Ιωάννα Φαναριώτη, Head of Talent και η Ανθή Τουλουμενίδου, HR – Associate in Talent Attraction & Acquisition, ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου οι Αντιπρυτάνεις Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων, καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου και Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών, αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Ταμπακούδης, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία της έναρξης της συνεργασίας και είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος για αυτήν.

Ειδικότερα, το πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • Την υλοποίηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για τους νέους επιστήμονες.
  • Την παροχή καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης από την EY, για την ορθή υλοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου στην EY Ελλάδος, με σκοπό τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της EΥ, προάγοντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
  • Την παροχή υποτροφιών σε φοιτήτριες και φοιτητές ή μέλη του Πανεπιστημίου για την εκπόνηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών εργασιών ή οποιωνδήποτε άλλων εργασιών συναφών με τα αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος των δύο μερών.

Επιπλέον, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο οργανισμών, θα προωθήσει την περαιτέρω σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, επιτρέποντας στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Ταυτόχρονα, θα ενδυναμωθεί η παραγωγή ερευνητικού έργου που είναι συναφές με τα ενδιαφέροντα και των δύο μερών. Αντίστοιχα, η συνεργασία αναμένεται να προωθήσει και την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων της EY, παρέχοντας την απαιτούμενη ακαδημαϊκή τεχνογνωσία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, δήλωσε σχετικά: «Με τη σημερινή συμφωνία, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνεχίζει την πολιτική εξωστρέφειας και ανάπτυξης ισχυρών δεσμών με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Η υπογραφή του συμφώνου συντελεί σε αυτούς ακριβώς τους στόχους, καθώς επισημοποιεί την έναρξη κοινών πρωτοβουλιών με την EY, μια από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου των επαγγελματικών υπηρεσιών, διεθνώς. Το μνημόνιο πιστεύω ότι θα βελτιώσει τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής μας κοινότητας με την αγορά εργασίας, θα διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα των φοιτητών και των φοιτητριών μας να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, θα συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Είμαι βέβαιος ότι πέρα από το αμοιβαίο όφελος το οποίο θα προκύψει για τους δύο φορείς, θα υπάρξει και ουσιαστική συνεισφορά τόσο στην επιστημονική έρευνα στους κλάδους κοινού ενδιαφέροντος όσο και την ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της».

Με τη σειρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, σημείωσε: «Στην EY, έχουμε επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Την πεποίθησή μας αυτή, υλοποιούμε στην πράξη μέσα από γόνιμες συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, στοχεύοντας, παράλληλα, και στην ανάδειξη του κατά τόπους αξιόλογου ανθρώπινου κεφαλαίου και την τόνωση των τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που αναμένουμε να δώσει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες από τη Βόρεια Ελλάδα – και όχι μόνο – να συνδεθούν με την αγορά εργασίας, να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους και να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους, δίνοντάς τους, έτσι, τα εφόδια να πραγματώσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους στο απαιτητικό σημερινό περιβάλλον».

 

 

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από την εκδήλωση

Φ1: Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, κατά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας

Φ2: Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της EY Ελλάδος υπογράφτηκε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν (από αριστερά) ο Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων, καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου,  ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, η Ανθή Τουλουμενίδου, HR – Associate in Talent Attraction & Acquisition της EY Ελλάδος, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών, αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Ταμπακούδης και η Ιωάννα Φαναριώτη, Head of Talent της EY Ελλάδος

Φ1

Φ1

Φ2

Φ2

Φ3

Φ3

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font