Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο ΔΠΜΣ Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική


Την Πέμπτη 11/7/2024 και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Θεοδώρου Θεόδωρο

με τίτλο:

«Economic and Geopolitical Factors Affecting the Freight Rates»

Η παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της παρουσίασης:

https://meet.google.com/iyz-tztu-nrz

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font