Αριθμός εισακτέων ακαδ. έτους 2018-19 Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπουργική απόφαση καθορισμού των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2018-19  ( Φ.Ε.Κ. 1123 τ. Β' / 27-3-2018)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font