Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-19


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-19

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018

Από Δευτέρα 27-8-2018 έως Παρασκευή 21/9/2018 (τέσσερις εβδομάδες)

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018- 19

Από Δευτέρα 24/9/2018 έως Παρασκευή 21/12/2018 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 7/1/2019 έως Σάββατο 12/1/2019

 

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2019

Από Δευτέρα 14/1/2019 έως Παρασκευή 8/2/2019 (τέσσερις εβδομάδες)

 

Εαρινό Εξάμηνο 2018- 19

Από Δευτέρα 11/2/2019 έως Παρασκευή 24/5/2019 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 27/5/2019 έως Σάββατο 1/6/2019

 

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019

Από Δευτέρα 3/6/2019 έως Παρασκευή 28/6/2019 (τέσσερις εβδομάδες)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font