Παραλαβή Παπύρων


Ενημερώνουμε τους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι / -ες ορκίσθηκαν έως 31 Αυγούστου 2016, ότι μπορούν να παραλάβουν – με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου απόδειξης της ταυτοπροσωπίας –από τη Γραμματεία του Τμήματος (ώρες λειτουργίας / εξυπηρέτησης κοινού : 7 – 4 μ.μ. ) τους παπύρους των πτυχίων τους.

Στην περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης και αυτοπρόσωπης παραλαβής, οι πτυχιούχοι μπορούν, εναλλακτικά, να παραλάβουν τον πάπυρο ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους ή να αιτηθούν μέσω Κ.Ε.Π. την ταχυδρομική αποστολή αυτού στο κατάστημα του Κ.Ε.Π.

Γραμματεία Ο.Ε.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font