Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Νέοι Κανόνες Λήψης Πτυχίου


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Νέοι Κανόνες Λήψης Πτυχίου

Αγαπητοί Φοιτητές,

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το έγγραφο που αφορά στους Νέους Κανόνες Λήψης Πτυχίου οι οποίοι θα εφαρμοστούν μετά την 1η Οκτωβρίου του 2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
daisecr@uom.gr
T:+302310891217