Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Νέοι Κανόνες Λήψης Πτυχίου


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Νέοι Κανόνες Λήψης Πτυχίου

Αγαπητοί Φοιτητές,

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το έγγραφο που αφορά στους Νέους Κανόνες Λήψης Πτυχίου οι οποίοι θα εφαρμοστούν μετά την 1η Οκτωβρίου του 2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
daisecr@uom.gr
T:+302310891217

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font