Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Προκήρυξη βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Προκήρυξη βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει για το έτος 2019 την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακεκριμένους νέους ΄Ελληνες επιστήμονες.

Προκήρυξη

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font