Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Προκήρυξη βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Προκήρυξη βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει για το έτος 2019 την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακεκριμένους νέους ΄Ελληνες επιστήμονες.

Προκήρυξη