Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 16ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-09-07

Έναρξη λειτουργίας του 16ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics)

Σύνδεσμοι / Links