Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Κατάθεση Δικαιολογητικών Ορκωμοσίας


Καλούνται οι φοιτητές, που ολοκλήρωσαν τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου, 
να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή 
στην επόμενη Ορκωμοσία.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά:

Αίτηση ΟρκωμοσίαςΥπεύθυνη Δήλωση και Εγγραφή στο Μητρώο Αποφοίτων.

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 10/10/2018 έως και 19/10/2018 (μέρες και ώρες παραλαβής Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:30-13:00).
Η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν σε επόμενο μήνυμα.

Σημείωση: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, στη συνέχεια να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε.

Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών, μπορείτε να στείλετε την αίτηση ή με απλό ταχυδρομείο, ή courier, ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον μας ενημερώσετε (Δ/νση: Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, Τ.Κ. 540 06 Θεσσαλονίκη).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font