Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: CIE2018. 10th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση


Ημερομηνία Έναρξης
2018-11-02 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2018-11-04 00:00:00

10th Conference on Informatics in Education (CIE2018)

Η Πληροφορική στην εκπαίδευση

http://www.di.ionio.gr/cie

Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2-4 Νοεμβρίου 2018

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε συνεργασία με την ΕΠΥ.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται εδώ

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη και παρέχεται σχετική βεβαίωση.

Το συνέδριο CIE2018:

· εστιάζει στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση αλλά και σε: α) ΤΠΕ στην εκπαίδευση, β) Καινοτόμες πρακτικές, με Πληροφορική-Προγραμματισμό, γ) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως και STEM, Physical Computing/Ρομποτική κ.ά. με Πληροφορική-Προγραμματισμό.

· καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης – Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

· προσκαλεί τους επιστήμονες Πληροφορικής, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους παραπάνω άξονες.

Τα άρθρα, δημοσιεύονται: α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN, β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση - διάδοση, γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (δυνατότητα) European Journal of Engineering Research and Science (EJERS)

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font