ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019


** Ώρες Υποβολής δικαιολογητικών: 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. **

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Τρίτη 16/10/2018

Από AHM έως και ΓΡΑΜΜΕ . ΑΝΘ.

Τετάρτη 17/10/2018

Από ΓΡΑΜΜΕ. ΧΡΥ. έως και ΚΑΡΒΟΥ. ΦΑΙ.

Πέμπτη 18/10/2018

Από ΚΑΡΒΟΥ. ΒΑΣ. έως και ΜΑΡΑΓ. ΝΙΚ.

Παρασκευή 19/10/2018

Από ΜΑΡΑΓΚΟΥΔ. ΓΕΩ. έως και ΠΑΠΑΔ. ΕΥΘ.

Δευτέρα 22/10/2018

Από ΠΑΠΑΔ. ΝΙΚ. έως και ΣΤΑΘΟΠ. ΜΑΡ.

Τρίτη 23/10/2018

Από ΣΤΑΜΑΤ. ΠΑΝ. έως και ΨΥΡ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font