Ανοιχτά/Δωρεάν σεμινάρια- διαλέξεις από τo εργαστήριο SMILE (Smart Mobile Interactive Learning Environments)


Ημερομηνία Έναρξης
2018-10-29 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2018-10-29 00:00:00

Τo εργαστήριο SMILE (Smart Mobile Interactive Learning Environments - http://smile.uom.gr) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει τα παρακάτω ανοιχτά/δωρεάν σεμινάρια- διαλέξεις:

12:00 - 13:30, στο Αμφιθέατρο #10 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος),
Τίτλος: «Επιστήμη σχεδιασμού & στάδια έρευνας»
Εισηγήτριες: Δρ. Άννα Μαυρουδή & Prof. Olga Viberg (KTH-Royal Institute of Technology in
Stockholm, Sweden, - https://www.kth.se/)

15:00 - 16:00, στην Αίθουσα Τηλε-Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος),
Τίτλος: «Reduce learning and teaching time with 50% while maintaining quality with the Open Learning Initiative methodology»
Εισηγητής: Prof. Olle Balter (KTH-Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden, -
https://www.kth.se/)