Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018 2019


Η Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής πληροφορεί τους φοιτητές ότι από τη Δευτέρα 29/10/2018 έως και την Τετάρτη 7/11/2018 θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο. Τονίζουμε ότι οι δηλώσεις πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά στο students web. Παρακάτω θα βρείτε ανά έτος φοίτησης το μέγιστο αριθμό μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε:

· Οι πρωτοετείς φοιτητές τα 7 μαθήματα του α΄ χειμερινού εξαμήνου.
· Οι δευτεροετείς & τριτοετείς φοιτητές έως και 10 μαθήματα χειμερινών εξαμήνων που ανήκουν στην κατεύθυνση που επιλέξατε.
· Οι τεταρτοετείς φοιτητές έως και 10 μαθήματα χειμερινών εξαμήνων και επιπλέον Πτυχιακή Εργασία. Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική, ισοδυναμεί με τρία μαθήματα επιλογής, έχει 15 πιστωτικές μονάδες και όσοι επιθυμείτε να εκπονήσετε θα πρέπει να τη δηλώσετε ηλεκτρονικά στο students web. 
· Οι επί πτυχίω φοιτητές όσα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων θέλετε. Εάν έχετε δηλώσει σε προηγούμενα έτη πτυχιακή εργασία και δεν την έχετε ολοκληρώσει πρέπει να τη δηλώσετε εκ νέου ηλεκτρονικά.
· Οι φοιτητές που είστε ενταγμένοι στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης δηλώνετε τα μισά μαθήματα από το μέγιστο επιτρεπτό όριο μαθημάτων ανάλογα με το έτος φοίτησής σας. Οι επί πτυχίω φοιτητές μερικής φοίτησης μπορείτε να δηλώσετε όσα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων του προγράμματος σπουδών σας επιθυμείτε.

Για τη δήλωση μαθημάτων πρέπει να συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα:


α) τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος 

β) τα έγγραφα "Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών με Διδάσκοντες 2018-2019" και "Κανόνες για τις δηλώσεις μαθημάτων και προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου ακ. έτους 2018-2019"Προσοχή! Επιβεβαιώστε ότι η δήλωσή σας έχει αποσταλεί. Όταν εμφανιστεί μήνυμα ότι η αποστολή της δήλωσης ολοκληρώθηκε, πατήστε απαραιτήτως στο «η δήλωσή μου» και ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗ ή αποθηκεύστε τη σε pdf. 

Μαθήματα που δεν δηλώνετε δεν θα μπορέσετε να τα εξεταστείτε στις εξεταστικές Ιανουαρίου & Σεπτεμβρίου. Ακόμη και αν προσέλθετε και γράψετε επιτυχώς στις εξετάσεις, δεν καταχωρίζεται βαθμός.
Ενημερώνουμε ότι η δήλωση μαθημάτων στο Compus δεν ισοδυναμεί με δήλωση μαθήματος. Έγκυρες είναι μόνο οι δηλώσεις μαθημάτων που πραγματοποιούνται μέσω του Students Web.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font