Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη και εκλογή τριών (3) εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-11-09

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 3 εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων:
12 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10.30
και
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή 3 εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων:
εώς Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018