Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη και εκλογή τριών (3) εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-11-09

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 3 εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων:
12 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10.30
και
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή 3 εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων:
εώς Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font