Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων


Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων