Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων


Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

     

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font